Witamy na oficjalnej stronie Koła Naukowego "Nabla" działającego na wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

SKN Nabla specjalizuje się w zagadnieniach związanych z modelowaniem komputerowym procesów fizycznych z zakresu mechaniki płynów, elektrochemii, transportu ciepła i masy. Analizowane są przy tym praktyczne problemy dotyczące m.in. ogniw paliwowych i reformingu metanu. Do symulacji wykorzystywane są zarówno powszechnie stosowane w przemyśle programy (Ansys Fluent, Avizo), jak i własne kody numeryczne, pisane przez członków koła w C++,Pythonie, czy MATLAB. Implementowane są przy tym nowoczesne techniki inżynierii obliczeniowej i optymalizacji, mi.in. sieci neuronowe, uczenie maszynowe, algorytmy genetyczne, a także zaawansowane metody przetwarzania obrazów i cyfrowej reprezentacji materiałów.